Tài khoản Netflix Tiết Kiệm 1 Tháng

49.000

Không thay đổi ngôn ngữ tài khoản, Khi xem phim chỉ cần bật VietSub
Không thêm hoặc thay đổi bất cứ thông tin gì của tài khoản, chọn 1 profile bất kì để sử dụng cố định
Chỉ sử dụng cố định trên 1 thiết bị và không được đăng xuất