Tài khoản Netflix Tiết Kiệm 1 Tháng

49.000

Lưu ý:

  • Không thay đổi ngôn ngữ tài khoản, được bật VietSub
  • Không thêm hoặc thay đổi bất cứ thông tin gì của tài khoản, chọn 1 profile bất kì để sử dụng cố định
  • Chỉ sử dụng cố định trên 1 thiết bị và không được đăng xuất
  • Chỉ sử dụng trên điện thoại