Điều khoản sử dụng

Quyền và trách nhiệm của Taikhoanvip.net

Taikhoanvip.net có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ website mà không cần thông báo trước với người sử dụng.

Taikhoanvip.net có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin.

Taikhoanvip.net có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống lại các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên website.

Khi sử dụng website, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện/thiết bị nằm ngoài sự kiểm soát của Taikhoanvip.net. Theo đó, Taikhoanvip.net không chịu trách nhiệm cho hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc các thông tin khác được truyền trong kết nối với việc sử dụng của website.

Thông tin cá nhân như địa chỉ, email, số điện thoại của người sử dụng website (do người sử dụng tự nguyện cung cấp bằng các hình thức khác nhau trên website) có thể được sử dụng nội bộ cho mục đích nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ của Taikhoanvip.net. Taikhoanvip.net cam kết không chủ động tiết lộ bất kỳ thông tin nào của người sử dụng cho bên thứ ba, ngoại trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của các đơn vị điều tra theo đúng luật pháp hiện hành. Khi đó, Taikhoanvip.net sẽ thông báo tới người sử dụng bằng văn bản. Tuy nhiên, mặc dù có các công nghệ bảo mật và hệ thống cũng được trang bị rất nhiều tính năng bảo mật, nhưng không một dữ liệu nào được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, Taikhoanvip.net không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối, và cũng sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của người sử dụng. Tất cả các thông tin, tài liệu không mang tính chất riêng tư được người sử dụng đưa lên website đều không được xem là thông tin mật, Taikhoanvip.net được phép toàn quyền sử dụng hay chuyển tải cho bất kỳ mục đích nào.

Taikhoanvip.net được phép sử dụng bất kỳ ‎ý tưởng hay khái niệm nào mà bạn đã đưa lên website cho tất cả các mục đích không giới hạn, bao gồm cả việc phát triển, sản xuất hay tiếp thị sản phẩm. Taikhoanvip.net không có trách nhiệm phải bồi thường hay thưởng cho người cung cấp.

Bạn phải ‎ý thức và bảo đảm những thông tin, tài liệu mà bạn gửi phải nằm trong quyền hạn sử dụng của bạn; điều đó có nghĩa Taikhoanvip.net sẽ không vi phạm bất cứ quyền lợi nào của bên thứ ba.

Taikhoanvip.net có quyền từ chối một số tài liệu bạn gửi mà không bắt buộc phản hồi lý do.

Quyền và trách nhiệm của người sử dụng:

Taikhoanvip.net cho phép người sử dụng xem, chiết xuất thông tin trên website (in, tải, chuyển tiếp…) hoặc chia sẻ cho người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại

Bạn đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng website của Taikhoanvip.net; Không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng website của những người sử dụng khác; Không can thiệp vào hoạt động và quản lý website của Taikhoanvip.net.

Bạn nhận thức rõ và chấp nhận rằng Taikhoanvip.net và/hoặc các công ty thành viên/đơn vị trực thuộc /nhân viên Taikhoanvip.net không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của bạn khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên website với bất kỳ nguyên nhân gì.

Nếu bạn không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên Website hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên Website này thì phương thức duy nhất bạn nên thực hiện là chấm dứt truy cập/sử dụng thông tin trên website.

Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Taikhoanvip.net và bạn liên quan đến việc sử dụng các thông tin trên website. Taikhoanvip.net có thể điều chỉnh nội dung thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên website. Bạn nên thường xuyên truy cập website để theo dõi các quy định ràng buộc này khi sử dụng.

Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành chung áp dụng cho tất cả các sản phẩm như sau:

Đổi và bảo hành trong suốt quá trình sử dụng.

Bảo trì trọn đời cho tất cả các sản phẩm.

Taikhoanvip.net là thương hiệu hoạt động với tiêu chí đem đến sản phẩm chất lượng vì người tiêu dùng. Vì vậy, đối với mỗi sản phẩm chính hãng Taikhoanvip.net đều đảm bảo chất lượng và có chính sách bảo hành uy tín, có những sản phẩm thời gian bảo hành lên đến 3 năm.

Mọi thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ hotline/zalo: 0795.246.456